توزیع 34000 تن از انواع کودهای شیمیایی در 6 ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

از ابتدای سال جاری تا کنون با هماهنگی دفنر مرکزی شرکت خدمات حمایتی و تلاش همکاران استان توانسته ایم 34000 تن از انواع کودهای شیمیایی را بین بهره برداران بخش کشاورزی استان توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید