اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضبائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: در اردیبهشت ماهه سال جاری بیش از7574 تن انوع کود پتاسه تامین شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که4744 تن بوده است بیش از60 درصد داشته است این کود ها شامل کلرورپتاسیم گرانواه، سولفات پتلسیم پودری . سولفات پتاسیم گرانوله بوده است.

کلمات کلیدی : افزایش تامین کود پتاسه
اخبار برگزیده