اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به نقش کودهای کشاورزی در تغذیه گیاهی و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، در اردیبهشت ماه سال جاری مقدار 224 تن کود کشاورزی اوره در بین کشاورزان شهرستان کوار توزیع  شد.

وی افزود: کود اوره برای تولید و پرورش محصولات کشاورزی، بیشترین مقدار نیتروژن را با کمترین قیمت برای خاک، تامین می‌کند. برای گیاهانی که در خاک‌های اسیدی بهتر رشد می‌کنند، کود اوره از بهترین گزینه‌هایی است که موجب اسیدی‌شدن خاک می‌شود. 

حمید ابراهیمی‌زاده با اعلام خبر فوق افزود: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در آن شهرستان به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.

اخبار برگزیده