اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه درجلسه ستاد اربعین حسینی   درسازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه که باحضور رئیس محترم سازمان مهندس چاله چاله و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه درسازمان و دیگر مسئولین ادارات تابعه سازمان جهادکشاورزی استان برگزارشد، شرکت نمودند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر سال در موسم برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی، حضور فعالی در میزبانی زائرین به هنگام عبور از مرز در استان کرمانشاه دارد. 

اخبار برگزیده