اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

جلسه بازآموزی رابطین روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سالن جلسات دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
این جلسه باحضور دکتر زمانی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل، همکاران روابط عمومی دفتر مرکزی، مهندس برای رابط روابط عمومی استان قم و رابطین استان های تهران و البرز برگزار شد.
آقای زمانی در این جلسه به تبیین کامل و شفاف اهداف روابط عمومی و استراتژی های محتوایی براساس چهارچوب های تعیین شده پرداخت.

اخبار برگزیده