اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

جلسه کمینه فنی کود و تقذیه گیاهی استان قم در خرداد ماه سالجاری در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قم باحضور اعضای محترم کمیته و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با ذکر یک صلوات شروع گردید، سپس ضمن خوشامدگویی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی، اعضاء جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص توزیع کود بهاره  و میزان کود تخصیصی به استان اعلام کردند.

اخبار برگزیده