اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مهندس شاپور کرمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اعلام کرد: در راستای تداوم ملاقات چهره به چهره با کارگزاران و فعالان بخش کشاورزی و مراجعه کنندگان بخش کشاورزی و حل مشکلات آنها در خرداد ماه سالجاری میز ارتباط مردمی هر هفته روزهای یکشنبه برگزار شد.

کرمی مدیرشرکت خدمت حمایتی کشاورزی استان کردستان اضافه کرد:برنامه های ملاقات چهره به چهره و ارتباط مردمی در سطح استان کردستان یکی از امور مهمی است که بصورت جدی در دستور کار این شرکت قرار دارد.

اخبار برگزیده