اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

بمنظور فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای کشاورزی طرف قرار داد شرکت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت 6 سولفات پتاسیم پودری، در خردادماه سالجاری از پارت تولیدی مذکور بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.

 
اخبار برگزیده