بررسی وضعیت جذب سهمیه کودی شهرستان ورامین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

این جلسه به منظور بررسی وضعت کودی و تأمین به موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان با حضور دکتر عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، حسن بهنیا مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ورامین و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان روز شنبه 6مهرماه برگزار شد .

 دکتر عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر اهمیت محصولات استراتژیک در سطح کشور و رفع موانع و مشکلات جهت کشت این محصولات بیان کرد: با توجه به امنیت غذایی و اجرای برنامه های توسعه ای و اعمال سیاست های حمایتی جهت کشت دانه های روغنی که از اهمیت ویزه ای برخوردار است با برنامه ریزی مناسب و همکاری یکدیگر بتوانیم کود مورد نیاز جهت کشت دانه های روغنی را به موقع تأمین کنیم تا به خود اتکایی و خودکفایی در زمینه تولید دانه های روغنی برسیم. وی با اشاره به اینکه کشت کلزا که یکی از محصولات استراتژیک می باشد افزود: عاملین برای تأمین به موقع کود مورد نیاز این محصول با یک برنامه ریزی دقیق اقدام به جذب سهمیه کودی شهرستان کنند تا با کمبود کود مواجه نباشند . وی در خصوص کودهای فله از کارگزاران خواست تا همکاری لازم را به عمل آوردند تا سهمیه کودی شهرستان سریعتر جذب شود.

علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به اهمیت تغذیه گیاهی و تأکید بر مصرف بهینه کودهای شیمیایی در محصولات زراعی بیان کرد :این جلسات به منظور بررسی وضعیت جذب سهمیه کودی براساس برش ماهانه که به هر شهرستان ابلاغ شده برگزار می شود تا نقایص و مشکلات کارگزاران در این زمینه بررسی و برطرف شود . وی با ارائه گزارش از عمکلرد این شهرستان در سال جاری که در طی 6 ماه 39درصد از سهمیه کود خود را جذب کرده گفت: با شروع فصل زراعی جدید کود برای کشت پائیزه در انبار شرکت موجود می باشد و به جهت ضرورت کشت کلزا و گندم و محصولات پائیزه و با توجه به شرایط کشور که کودها به صورت فله حمل می شود از کارگزارن خواست تا سهمیه خود را به موقع جذب کنند و فضای مناسبی را برای کیسه گیری کودهای فله فراهم کند تا نیاز شهرستان به موقع تامین شود. وی در خصوص رصد و پایش کودی افزود: فرم هایی که در اختیار کارگزاران جهت پهنه بندی گذاشته شده باید توسط عاملین تکمیل شود و با لیست توزیعی شرکت مطابقت داشته باشد.

احمد فدایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با بیان اینکه در حوزه کود و توزیع نهاده ها چالش بسیاری در جذب و ذخیره سازی در زمانهای بحران وجود دارد گفت: شرایط شهرستان طوری است که اگر موجودی و ذخیره سازی توسط عاملین توزیع وجود داشته باشد با کمبود کود مواجه نخواهد شد و این مدیریت آمادگی دارد تا انبار خود را جهت ذخیره سازی و کیسه گیری کودهای فله در اختیار کارگزارن قرار دهد. وی بحث نظارت و رصد و پایش کودی را مهم دانست و از کارگزارن خواست تا نظارت بیشتری بروی کودهای یارانه دار داشته باشند. و در ادامه افزود : اگر سامانه هوشمند نظارتی در اختیار کارگزاران قرار داده شود نظارت و رصد دقیق تر انجام و ورود و خروج کود مشخص و از تخلف جلوگیری می شود . وی درخصوص کود مورد نیاز کشت پائیزه از کارگزارن خواست تا سهمیه کودی شهرستان را به موقع جذب کنند و  براساس سطح زیرکشت ، کود در اختیار کشاورزان قرار دهند تا انحراف کمتر باشد.

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه با ارائه پیشنهادات و مشکلات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و طرحی برای ایجاد یک مرکز کیسه گیری در شهرستان پرداختند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید