اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

حمید ابراهیمی‌زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت: در دو ماه نخست سال جاری مقدار 1200 تن کود سوپر فسفات ساده از تولید کنندگان داخلی کودهای کشاورزی از جمله شرکت‌های ارکان شیمی جنوب، صنعت پژوهان لیان و کود و سم بافق، برای توزیع بین کشاورزان استان فارس تامین گردید.

به گفته این مقام مسئول: کودهای کشاورزی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبهود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

اخبار برگزیده