اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تامین3369 تن انواع پتاسه در خرداد ماهه سال جاری خبرداد وی تصریح کرد: این کود ها شامل کلرور پتاسیم گرانوله،  سولفات پتاسیم پودری و سولفات پتاسیم گرانوله بوده است.

اخبار برگزیده