نمونه گیری از کودهای وارده به استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمونه برداری از محموله های کودهای وارده به استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در یک ماهه گذشته به تعداد 4 مورد فرآیند نمونه برداری از کودهای وارده انجام و گزارش آن به همراه کودهای نمونه برداری شده به مرکز تحقیقات کاربردی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید