کیسه گیری کود فله کلرور پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای عبدالحسین ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از کیسه گیری مقدار 500 تن کود کلرور پتاسیم واصله به انبار استان ، خبر داد .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید