ارسال 21 نمونه انواع کود به آزمایشگاه در شهریورماه 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از 21 نمونه انواع کود به آزمایشگاه در استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای دستورالعمل کنترل کیفی کودها کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز اقدام به نمونه برداری از 21 نمونه انواع کود در شهریور ماه 1398 و ارسال به آزمایشگاه کرج به منظور آنالیز و بررسی کنترل کیفیت داخلی اقدام نموده است

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید