آموزش کارگزاران استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در شهرویر ماه سالجاری 3 دوره آموزشی نظام آراستگی انبارها در محل انبار کارگزاری ها برگزار و موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری، چیدمان، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی طبق دستورالعمل های شرکت، به آنها داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید