بازدیدهای دوره ای از انبار کارگزاران توزیع در شهریور ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در شهریور ماه سال جاری کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی استان قم، بازدیدهایی(16 بازدید) از انبارهای کارگزاران توزیع کود در بخش های مختلف استان داشته اند که موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری ، چیدمان ، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب در چرخه رسمی توزیع کود و طبق دستورالعمل های شرکت ، به آنها داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید