برای اولین بار

کاشت ماش جهت تولید کود سبز در استهبان استان فارس آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل ازرئیس جهاد کشاورزی ایج استهبان گفت : در سال زراعی جاری برای اولین بار گیاه ماش به عنوان کود سبز در منطقه ایج کشت شده است.

ویافزود: این گیاه در ساقه و برگ سرشار از کلسیم و پتاسیم و در ریشه دارای ریزبیوم و تثبیت کننده ازت است.

این مقام مسؤل از انجام آزمایشات خاک خبر داد و تصریح کرد: آزمایشات خاکی که پس از کشت های مستمر گرفته می شود،  نشان دهنده نقصان شدید کمبود مواد آلی خاک است که در این راستا این مدیریت با اجرای طرح کاشت ماش به عنوان تولید کود سبز قصد بالا بردن ماده آلی خاک به واسطه کود سبز در این منطقه نموده است.

وی از برگرداندن گیاه به خاک از طریق شخم زدن اشاره کرد و اذعان داشت: بایستی قبل از دانه بندی و رسیدن و به عبارتی 60  روز پس از کشت با شخم زدن، گیاه را به عنوان کود سبز به خاک برگرداند تا مواد آلی خاک افزایش پیدا کند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید