دبدار با مدیر کردکوی

دیدار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با مدیر جهاد کشاورزی کشاورزی شهرستان کردکوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی بمنظور بررسی وضعیت تدارک و تامین کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرایط کارگزاران و انجام هماهنگی های بیشتر جهت کنترل و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی، با  حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در محل دفتر ایشان در شرکت دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید