2هزار هکتار کشت سبزی و صیفی جات درقائم شهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهادکشاورزی شهرستان قائم شهر از 2هزار و 370 هکتار سطح زیر کشت سبزی و صیفی جات در این شهرستان در سال زراعی  جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

خوشبختانه کودهای پرمصرف مورد نیاز برای توسعه کشت سبزی و صیفی جات توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید