نظارت همه جانبه بر کارگزاران توزیع کود شیمیایی در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 امید وظیفه دان،  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان، از نظارت و رصد همه جانبه کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خراسان رضوی با بیان این مطلب :

در حال حاضر 112 کارگزار فعال توزیع کود شیمیایی،  تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید