اعلام نتایج 13 قلم سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتایج آزمایش 13 قلم سم ارسالی از سازمان حفظ نباتات به آزمایشگاه کنترل کیفی سم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی به عنوان آزمایشگاه همکار در تاریخ 1398/07/14 به آن سازمان ارسال شد . گفتنی است به طور میانگین زمان تقریبی آزمایش هر نوع  سم 16/5 روز برآورد شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید