عملیات کیسه گیری، حمل و بارگیری مقدار 200 تن کود فله استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

عملیات همزمان تخلیه، کیسه گیری و بارگیری کود فله سولفات پتاسیم گرانول ارسال شده از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمیزان 200  تن در حال انجام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید