اختصاص 200 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جلسه 17 مهر هیات دولت مقرر شد که 200 میلیار دتومان برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یابد که این رقم در اختیار کمیته ذی ربط خود قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید