کود اوره از پتروشیمی کرمانشاه به البرز رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

    مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کود اوره به انبارهای سازمانی خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تخصیص کود اوره به میزان 500 تن از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به استان البرز، محموله کودهای مذکور به تدریج وارد انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز می شوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید