حضور مستمر نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

دکتر ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت :

به منظور تسریع در امر بارگیری کود شیمیایی اوره تولید پتروشیمی شیراز جهت ارسال به اقصی نقاط کشور ،نماینده ای از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به صورت مستمر در محل پتروشیمی حضور دارد .

وی افزود: این نماینده جهت تعامل و هماهنگی بیشتر  بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و پتروشیمی شیراز اعزام می گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید