آلوده نبودن 99 درصد از پرتقال های مازندران از آفت مگس میوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آلوده نبودن و عاری بودن 99 درصد از پرتقالهای تولیدی استان مازندران از آفت مگس میوه مدیترانه ای در سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در سطح استان آفت مگس میوه مدیترانه ای به طور کامل مهار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید