بررسی مشکلات بهره برداران کشاورزی بخش تیمور آباد شهرستان هامون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

بررسی مشکلات بهره برداران کشاورزی بخش تیمور آباد شهرستان هامون با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، بخشدار ونمایندگان کشاورزان در تاریخ 98/7/15 انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید