اوره بیشترین کود توزیعی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کود کشاورزی اوره به عنوان بیشترین مقدار کودی توزیعی ومصرفی در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

خوشبختانه تمامی کودهای کشاورزی اوره متناسب با نیاز هر شهرستان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توسط کارگزاران توزیع تحت پوشش در استان مازندران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید