توزیع 2هزار و 82 تن کود برای کشت مجدد برنج در بابلسر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 2هزار و 782تن انواع کودکشاورزی برای توسعه کشت مجدد و همچنین پرورش رتون (جوانه مجدد) برنج در شهرستان بابلسر خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

درحال حاضر توزیع کودهای پرمصرف مورد نیاز کشت مجدد برنج در دیگر شهرستان های مازندران هم در صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید