نظارت مستمر بر فرآیند توزیع کودهای شیمیایی در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

ضمن اعلام خبر نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی در استان تاکید نمودند سهمیه های تخصیصی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و  خریداری شده توسط کارگزاران ، بصورت پارت های 20- 10 تنی و پس از اخذ لیست توزیعی تائید شده پارت قبلی توسط مراکز جهاد کشاورزی به کارگزاران حمل و ارسال میگردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید