بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبار کارگزاری ها شهرستان آق قلا استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزارای های شهرستان آق قلا، بازدیدی از و وضعیت انبار توسط حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به عمل آمد؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، نمونه برداری از کودهای تحویلی، ذخیره سازی، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان در روندتحویل و توزیع انواع کود مورد ارزیابی قرار گرفت.  همچنین درخصوص ممنوعیت فروش کودها غیر یارانه  در خارج از شمول  عقد تفاهم  نامه با دفتر مرکزی شرکت به کارگزاران تذکرات لازم ارائه و مقرر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید