جلسه موجودی برداری کوداوره در استان کرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت باتوجه به اینکه قیمت کود اوره درحال تغییر می باشد،امروز صبح جلسه ای باحضور نماینده بهبودتولیدات گیاهی و نماینده مدیریت حراست سازمان جهادکشاورزی استان، درخصوص چگونگی موجودی برداری از کودهای اوره موجود درانبارکارگزاران استان برگزارشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید