تامین کودپتاسه شهرستان رضوانشهر استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 667 تن کود کشاورزی از نوع پتاسه در  شهرستان رضوانشهردرسال زراعی گذشته استان گیلان خبر داد.

صالح محمدی با اعلام این مطلب افزود:کودهای فسفاته شامل سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازطریق 5 کارگزار توزیع تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان رضوانشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید