کشت کلزا در 350 هکتار از اراضی گلوگاه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهادکشاورزی شهرستان گلوگاه از کشت دانه روغنی کلزا در 350هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید