فعالیت کارگزاران توزیع در استان مازندران زیر ذره بین قرار دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نظارت دقیق کارگزاران تحت پوشش در سطح این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

با کارگزاران توزیع متخلف براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شدت برخورد خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید