برداشت زرشک در استان خراسان جنوبی تا نیمه آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت زرشک در استان آغاز شده و تا نیمه آذرماه ادامه دارد. وی اظهار داشت: . تعداد 50 هزار بهره‌بردار زرشک در استان فعالیت می‌کنند و سال گذشته ۱۸ هزار و ۸۳۰ تن زرشک از سطح زیرکشت این محصول در خراسان‌جنوبی برداشت شد. در ادامه با بیان اینکه طی سال‌های اخیر زرشک در خراسان‌جنوبی به‌صورت تازه نیز مورد استفاده قرار گرفته و سال به سال مصرف زرشک تازه افزایش پیدا می‌کند، افزود: برخی از کشاورزان محصول زرشک خود را به‌صورت تازه با سر شاخه یا دان شده به‌فروش می‌رسانند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید