موجود برداری کود

شمارش و موجود برداری کود از انبار کارگزاری های گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جر یبی  مدیر شرکت  با اعلام  این خبر گفت :با عنایت به دستور العمل صادره از سوی عضو محترم هیأت مدیره و معاون بازرگانی در خصوص تغییر قیمت اوره  ضرورت موجودی برداری انبارها در تاریخ 23/7/98از14شهرستان و 125 کارگزار ، اکیپ های اعزامی این شرکت (تیم  شمارش 11 نفره )از کلیه انبارهای کارگزاران بازدید ، موجودی برداری نموده اند گزارش نهایی نیز برای اعمال قیمت جدید مصوب، طی صورتجلسه ای با حضور  نماینده  حراست  و اداره تولیدات  گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی و نماینده این شرکت  تنظیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید