حضور فعال مهندس بحیرائی مجری طرح فروش وکالتی ماشین های کشاورزی در همایش و بازدید از شرکت مزرعه مدرن ایرانیان، استان گلستان

.

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، آقای مهندس بحیرائی مجری طرح  فروش وکالتی  ماشین های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  در تاریخ 10 دی ماه1396 وارد  استان گلستان شدند   و ضمن حضور  درهمایش علمی  و تخصصی  معرفی سبد محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور 270 نفر مدیران، محققین، کارشناسان، کشاورزان  و کارگزاران ،سخنانی  با تببین سیاست ها و استراتژی های شرکت  در فرآیند بازرگانی  و فروش و شیوه نامه انتخاب و انعقاد قرارداد  فروش و کالتی ماشین ها و ادوات کشاورزی  همچنین  در تاریخ96/10/11 نیز جلسه‌ای به منظور بررسی راهکارها و حل مشکلات و برطرف کردن موانع و نوع تولیدات و توان آمادگی شرکت  مزرعه  نمونه  مدرن  ایرانیان و چگونگی نحوه عقد قرارداد توزیع ماشین ها و ادوات کشاورزی استان  تشکیل شد . سپس به اتفاق  مهندس بحیرائی ، مجری طرح  فروش وکالتی  ماشین های کشاورزی شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  وسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارشناس  بازرگانی ماشین ها و ادوات کشاورزی  استان و مهندس مهاجر مدیر فنی  شرکت مزرعه  مدرن  ایرانیان از خط تولید  کارخانه بازدید بعمل آوردند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید