هم اندیشی مسئولین حوزه معاونت توسعه مدیریت بخش کشاورزی استان مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع بخش های مختلف وابسته و پیوسته به جهادکشاورزی مازندران در اتاق جلسات سازمان جهادکشاورزی مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در این نشست مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی به عنوان مهمان ویژه حضور داشتند و به ارائه راهکارهای لازم دراین زمینه پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید