عملکرد مازندران در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهمترین شاخص های عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در 9 ماهه سال 96 را به شرح ذیل تشریح کرد.

1- تهیه و تدارک و تامین بیش از 100 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی شامل انواع کودهای کشاورزی ((97 هزار تن )) ، بذور زراعی و علوفه ای ((3500 تن)) و انواع آفت کش های نباتی (143 تن)

2- برگزاری 34 دوره آموزشی ویژه کارکنان و کارگزاران  و بهره برداران با هدف افزایش اطلاعات و آگاهی و دانش فنی کارکنان ، کارگزاران و کشاورزان تحت پوشش در سطح استان مازندران در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی.

3- پاسخگویی به 51 هزار و 565 تماس عمومی انجام و 863 توصیه فنی مرتبط با موضوعات کشاورزی و ارائه 43هزار و 246 گزارش هواشناسی ، عضو پذیری 7هزار و 192عضو ثابت باشگاه و انجام 13 بازدید حضوری از مزارع و باغات توسط باشگاه کشاورزان استان مازندران درراستای تحقق برنامه های اقتصادمقاومتی.

4- تهیه ، تامین و توزیع نیازهای بذری توسعه کشت کلزا در سطح استان مازندران با توجه به محوریت سیاست های وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه کشت کلزا.

5- تهیه ، تامین و توزیع 250 تن بذر شبدر برسیم به عنوان یکی از مهمترین بذور علوفه ای در سطح استان مازندران و به عنوان فعالیت مضاعف بر فعالیت های رایج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باهدف تحقق اقتصاد مقاومتی.

6-حضور فعال و جدی در مقابله با پدیده شوم کودهای تقلبی و قاچاق در سطح استان مازندران و برخورد جدی با کارگزاران متخلف در همین راستا تاکنون بیش از 30 کارگزار مورد بازدید ارزیابی براساس دستورالعملهای صادره نظارت انجام و موارد ضروری و لازم را به کارگزاران اعلام نموده اند.

7-ساماندهی 270کارگزار تحت پوشش در تمامی شهرستانهای استان مازندران جهت تسریع در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در سطح استان مازندران

8-تولید 3500 تن بذر گندم اصلاح شده در طبقات مادری وگواهی شده و 548 تن شلتوک برنج از ارقام پرمحصول جهت فرآوری ، ضدعفونی و بسته بندی وتوزیع در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران و توزیع 2هزار و 700 تن بذر گندم در بین کشاورزان.

9-حضور جدی و فعال در نمایشگاه بزرگ تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته ( 22 لغایت 26 آبان 96 ) با هدف معرفی سامانه ارتباطی 1559 به کشاورزان و نمایش فعالیت ها ، از قابلیت ها و توانمندی ها ودستاوردهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در عرصه تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی.

10-تهیه 120 مورد خبر و گزارش خبری مربوط به فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و ارسال آن به سایت اطلاع رسانی شرکت ورسانه های ارتباطی مکتوب مجازی و صدا و سیمای مرکز مازندران که از طریق این رسانه ها انعکاس عمومی یافته اند.

11-تامین و تدارک بذور گندم و جو و توزیع آن براساس هماهنگی های انجام شده با مدیریت سازمان جهاد کشاورزی به منظور استفاده کشاورزان از بذور سالم که نقش اساسی در تولید ملی را داراست.

12-تامین و تدارک بذور برنج که در مرحله آماده سازی بوده و طی ماه آتی بین کشاورزان توزیع میگردد.

13-افزایش تنوع سبد کودی شرکت درراستای اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی کشاورزان به کودهای با کیفیت بالا که درهمین راستا شرکت تاکنون بیش از 80هزار تن انواع کودهای فوق الذکر را بین کشاورزان توزیع نموده و روند توزیع ادامه دارد.

14-برگزاری موفق دوره آموزشی انتقال دانش فنی بذر کلزا ارقام هیبرید زمستانه و OP به صورت ملی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران که با حضور 35 نفر از مسئولان ، کارشناسان و کشاورزان فول در زمینه کشت کلزا از استانهای مازندران ، گلستان و گیلان در آن حضور داشته اند که برای تمامی شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی صادر گردید.

15-در راستای صرفه جویی های بعمل آمده این شرکت سعی برآن داشتند تا حتی الامکان کودهای وارده به استان را بدون تخلیه در انبار شرکت که مستلزم هزینه کارگری و تخلیه می باشد را انجام نداده و سعی نمود کودها را در انبار کارگزاران با اعلام مقصد اقدام نمایند.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید