موارد صرفه جویی و ایجاد درآمد مازاد در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهمترین موارد صرفه جویی و ایجاد درآمد مازاد صورت گرفته در 9 ماهه سال 96 در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران را به شرح ذیل تشریح کرد.

متن گزارش، لطفاً کلیک کنید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید