نمونه برداری از خط تولید تولید کود اوره پتروشیمی شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیای هم اکنون نماینده کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در حال تهیه نمونه از خط تولید کود شیمیایی اوره  پتروشیمی شیراز می باشد .

نمونه ها پس از تهیه جهت آنالیز  بسته بندی ، صورتجلسه و به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی  ارسال خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید