جلسه هم اندیشی کارشناسان مدیریت بازرسی و حسابرسی دفتر مرکزی با مدیر و مسئولین استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

جلسه هم اندیشی کارشناسان مدیریت حسابرسی و بازرسی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آقایان رضایی و برارجانی با مدیر و مسئولین شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان در خصوص  بررسی مشکلات قراردادهای کارگزاران برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید