سهم توزیع کودی

گلستان بیشترین سهم کودی را از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع نمود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت از توزیع بیش از 77هزارتن انواع کود شیمیایی در هفت ماهه سال جاری  خبر داد. وی با بیان مطلب افزود: این شرکت از اول سال جاری تا کنون  بیشترین سهم کودی را از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع نمود. وی اظهار داشت: در استان گلستان انواع کودهای ازته: اوره ، کود فسفاته: سوپر فسفات تریپل، و فسفات دی آمونیوم، انواع کودهای پتاسه مانند سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم (پودری و گرانوله) توزیع شده است  هزار جریبی تاکید کرد: توزیع کود شیمیایی و مصرف بهینه آن با عملکرد محصولات کشاورزی رابطه تنگاتنگی دارد در سال گذشته 56 هزارتن کود توزیع کردیم که  امسال38درصد افزایش نسبت به سال قبل  داشتیم .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید