گزارش مهر ماه ١٣٩٨ توزیع کود شیمیایی در سطح استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در مهرماه سال 1398 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ،  بیش از يك هزار و هشتصد  تن انواع کود شیمیایی (ازته ، فسفاته و پتاسه) در سطح استان توزيع نمود.

آقاي فرزاد استاد مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان بيان نمود شركت خدمات حمايتي با توزيع انواع كود شيميايي ،نقش مهم و بسزایی در کاشت و تولید محصولات کشاورزی زراعی ،صیفی و باغی را داشته و دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید