ورود تکنولوژی جدید در مزارع استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران از ضرورت ورود تکنولوژی و فنون جدید کشاورزی به مزارع استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

تکنولوژی و فنون جدید موجبات ارتقاء تولید در بخش کشاورزی را فراهم خواهند کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید