پیگیری تهیه نرم افزار تحت وب جهت نظارت بر توزیع کود استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در جهت نظارت و کنترل بیشتر توزیع انواع نهاده ها (به ویژه کود)، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با همکاری و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تهیه و راه اندازی نرم افزار تحت وب توزیع کود برای استفاده کارگزاران شرکت خدمات حمایتی و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها، پیگیری و اقدامات لازم انجام گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید