تهیه نمونه بنزوات سدیم از شرکتهای تولید داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل، این مجتمع نسبت به تهیه نمونه بنزوات سدیم از شرکتهای تولید داخل اقدام نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید