نمونه برداری از کود های ارسالی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، 

در اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت کودهای شیمیایی در راستايی حمایت ازکشاورزان و بهره برداران، در هفت ماهه سال جاری 98 مورد،از مجموع 31000 تن کودهای ارسالی از مبادی و پتروشیمی ها، نمونه کود از انبارهای  شرکت تهیه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شده است. هزار جریبی در ادامه افزود: ارسال این کود ها شامل اوره، سوپر فسفات تریپل، فسفات دی آمونیوم، کلرو پتاسیم و سولفات پتاسیم از مبادی بندر امام، بندر عباس،شرکت مروارید ارسباران،شرکت صنعت  پتاس آسیا، پتروشیمی مرودشت و.. بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید