اخبار

در گردهمائی آموزشی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان هرمزگان، بندرعباس ۴-۵ بهمن ۱۳۹۶

سخنرانی جناب آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت در گردهمائی مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان هرمزگان، بندر عباس
در مراسم افتتاحیه این گردهمائی که در تاریخ 4-5 بهمن ماه جاری درشهر بندرعباس با حضور کلیه مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایت کشاورزی برگزار گردید، جناب آقای مهندس کشاورز طی سخنانی شرکت خدمات حمایت را بی نقص ترین سیستم بازرگانی در فضای کشاورزی برشمردند که با برنامه تامین و توزیع کود نقش اثرگذاری در این حوزه دارد.
ایشان با اشاره به اهمیت امنیت غذائی و جایگاه آن در برنامه ششم توسعه کشور، کسانی که توجه ویژه وزارت جهادکشاورزی به موضوع کشت گندم را نادرست میدانند خطاب قرارداده و گفتند هیچ کشوری به امنیت غذائی خود بی توجه نیست. ایشان افزودند کشاورزی ابزار رفع گرسنگی و فقر است و توسعه مصرف کود در کشاورزی 30 الی 70 درصد در افزایش محصول و به تبع آن در رفع فقر و گرسنگی در جهان موثر است. مصرف کود باعث افزایش پروتئین گندم و غنی تر شده آن شده و به این طریق اثر مهمی در تغذیه مردم جهان دارد. شرکت خدمات حمایتی همانطور که در رشد و توسعه کشت کلزا در کشور و انتقال دانش فنی کشت کلزا از کشورهای اروپائی به ایران نقش موثر و بی بدیلی داشت در ماموریت های دیگر نیز به موفقیت دست خواهد یافت.
در این بخش ایشان با مهم دانستن نقش و اثرگذاری مثبت شرکت در این امر، افزودند ماموریت بعدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فرمول نویسی و تامین نیاز کودی کشاورزان بر اساس نسخه است. 
پیام دیگر ایشان برای مدیران شرکت در این همایش توجه به کودهای بیولوژیک در برنامه توزیعی خود است. این امر با توجه به ضرورت مصرف این انواع کود در تولید محصولات ارگانیک جهت اخذ مجوز سلامت بخصوص برای محصولات صادراتی، شایسته توجه و کمک شرکت است.